Mahaila

Aus Yogawiki

Mahaila (Sanskrit: महैला mahailā f.) wörtl.: "großer (Mahat) Kardamom (Ela)"; Schwarzer Kardamom (Sthulaila).


Siehe auch