Madhuyashti

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Madhuyashti (Sanskrit: मधुयष्टि madhuyaṣṭi u. मधुयष्टी madhuyaṣṭī f.) wörtl.: "Honig-Stock" (Madhu-Yashti); Zuckerrohr (Ikshu); Süßholz, Lakritze (Yashtimadhu).


Siehe auch