Kshiramorata

Aus Yogawiki

Kshiramorata (Sanskrit: क्षीरमोरट kṣīra-moraṭa m.) Himalaya-Andenwein (Madhurasa).


Siehe auch