Kshaudraparni

Aus Yogawiki

Kshaudraparni (Sanskrit: क्षौद्रपर्णी kṣaudraparṇī f.) wörtl.: "die Honigblättrige" (Kshaudra-Parna); Süßholz, Lakritze (Yashtimadhu).


Siehe auch