Kshapapati

Aus Yogawiki

Kshapapati (Sanskrit: क्षपापति kṣapāpati m.) wörtl.: "Herr (Pati) der Nacht (Kshapa)"; der Mond; Kampfer (Karpura).


Siehe auch