Kshapapati

Aus Yogawiki

Kshapapati (Sanskrit: क्षपापति kṣapā-pati m.) wörtl.: "Herr (Pati) der Nacht (Kshapa)"; der Mond; Kampfer, Kampferbaum (Cinnamomum camphora, Karpura).

Bilder zu Kshapapati (Kampferbaum)

330px-Cinnamomum_camphora_Vergelegen.jpg Starr_010419_0038_cinnamomum_camphora.jpg 390px-Camphor_tree_of_Tsukazaki_Kagoshima.JPG

375px-Cinnamomum_camphora6.jpg 330px-Cinnamomum_camphora_Turramurra_railway.jpg 375px-Cinnamomum_camphora4.jpg

Siehe auch