Kesaravara

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kesaravara (Sanskrit: केसरवर kesaravara n.) wörtl.: "die besten (Vara) Staubfäden (Kesara) habend"; Safran (Kunkuma).


Siehe auch