Karnapuraka

Aus Yogawiki

Karnapuraka (Sanskrit: कर्णपूरक karṇapūraka m. u. n.) die Baumart Neolamarckia cadamba (Kadamba); Ashokabaum.


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch