Hayapriya

Aus Yogawiki

1. Hayapriya (Sanskrit: हयप्रिय hayapriya m.) wörtl.: "Pferden (Haya) lieb (Priya)"; Gerste (Yava).


2. Hayapriya (Sanskrit: हयप्रिया hayapriyā f.) Schlafbeere (Ashvagandha); Silber-Dattelpalme (Kharjura).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch