Dronyashva

Aus Yogawiki

Dronyashva (Sanskrit: द्रोण्यश्व droṇyaśva adj. ) Kufen als Rosse habend.

Dronyashva nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Dronyashva: Dronyashva, droṇyaśva, adj., Kufen (droṇī = droṇa) d. i. Regenwolken als Rosse habend.

Dronyashva Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Dronyashva auf Deutsch übersetzt bedeutet Kufen als Rosse habend.

Kufen als Rosse habend Sanskrit

Deutsch Kufen als Rosse habend auf Sanskrit übersetzt ist Dronyashva. Übersetzung Deutsch - Sanskrit Kufen als Rosse habend - Dronyashva.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Dronyashva

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Dronyashva