Vyadhihantri

Aus Yogawiki

Vyadhihantri (Sanskrit: व्याधिहन्तृ vyādhihantṛ m., Nom. Sg. व्याधिहन्ता vyādhihantā) wörtl.: "Krankheits-Vertreiber" (Vyadhi-Hantri); Yamswurzel (Shurana); Süßkartoffel (Varahi).


Siehe auch