Vajraviraka

Aus Yogawiki

Vajraviraka (Sanskrit: वज्रवीरक vajravīraka m.) Molukkenbohne (Caesalpinia bonduc, Latakaranja).


Siehe auch