Upodaka

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Upodaka (Sanskrit: उपोदक upodaka adj. u. n.) am (Upa) Wasser (Udaka) befindlich; Indischer Spinat (Upodaki).


Siehe auch