Shyamakantha

Aus Yogawiki

Shyamakantha (Sanskrit: श्यामकण्ठ śyāmakaṇṭha m.) wörtl.: "Blauhals" (Shyama-Kantha); Pfau.


Siehe auch