Shvetamula

Aus Yogawiki

Shvetamula (Sanskrit: श्वेतमूल śvetamūla m. u. श्वेतमूला śvetamūlā f.) wörtl.: "Weißwurz" (Shveta-Mula); Breitwüchsige Boerhavie (Punarnava): Boerhavia procumbens (Sitavarshabhu).


Siehe auch