Shodhanibija

Aus Yogawiki

Shodhanibija (Sanskrit: शोधनीबीज śodhanī-bīja n.) der Same (Bija) des Krotonölbaumes (Jayapala).

Bilder zu Shodhanibija (Krotonölbaum)

450px-Croton_tiglium_01.JPG 360px-Croton_tiglium_06.JPG 330px-Croton_tiglium_-_Autumn_leaves.jpg

Siehe auch