Shitadikatabhi

Aus Yogawiki

Shitadikatabhi (Sanskrit: शितादिकटभी śitādi-kaṭabhī f.) Schlanke Albizie (Kinihi).

Bilder zu Shitadikatabhi (Schlanke Albizie)

180px-Doon_Siris_%28Albizia_procera%29_at_Jayanti%2C_Duars%2C_West_Bengal_Im_Picture_211.jpg

142px-Doon_Siris_%28Albizia_procera%29_pod_at_Jayanti%2C_Duars%2C_West_Bengal_W_Picture_215.jpg

Siehe auch