Shitamulaka

Aus Yogawiki

Shitamulaka (Sanskrit: शीतमूलक śītamūlaka n.) die wohlriechende Wurzel (Ushira) der Süßgrasart Vetiver (Virana).


Siehe auch