Shilarasa

Aus Yogawiki

Shilarasa (Sanskrit: शिलारस śilārasa m.) wörtl.: "Felsen-Saft" (Shila-Rasa); Mumijo, Steinharz, Bergteer (Shilajit).


Siehe auch