Shilapushpa

Aus Yogawiki

Shilapushpa (Sanskrit: शिलापुष्प śilāpuṣpa n.) wörtl.: "Stein-Blüte" (Shila-Pushpa); Mumijo, Erdharz, Steinharz, Bergteer (Shilajit); Parmotrema perlatum (Shaileya).


Siehe auch