Shankhiniphala

Aus Yogawiki

Shankhiniphala (Sanskrit: शङ्खिनीफल śaṅkhinī-phala m.) Lebbekbaum (Shirisha).

Bilder zu Shankhiniphala (Lebbekbaum)

330px-Starr_080314-3432_Albizia_lebbeck.jpg

330px-Siris_%28Albizia_lebbeck%29_leaves_%26_pods_at_Hodal_W_IMG_1267.jpg

345px-Starr_080531-4752_Albizia_lebbeck.jpg

Siehe auch