Shankhiniphala

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Shankhiniphala (Sanskrit: शङ्खिनीफल śaṅkhinīphala m.) Lebbekbaum (Shirisha).


Siehe auch