Rangalata

Aus Yogawiki

Rangalata (Sanskrit: रङ्गलता raṅgalatā f.) wörtl.: "Farb-Ranke" (Ranga-Lata); die Senna-Art Senna auriculata (Avartaki).


Siehe auch