Pattravarna

Aus Yogawiki

Pattravarna (Sanskrit: पत्त्रवर्ण pattravarṇa m.) Ditabaum (Saptaparna).


Siehe auch