Mayurachuda

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1. Mayurachuda (Sanskrit: मयूरचूड mayūracūḍa n.) eine Art Galläpfel.


2. Mayurachuda (Sanskrit: मयूरचूडा mayūracūḍā f.) wörtl.: "Pfauen-Krone" (Mayura-Chuda); Silber-Brandschopf (Mayurashikha).


Siehe auch