Mahishakshaka

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mahishakshaka (Sanskrit: महिषाक्षक mahiṣākṣaka m.) wörtl.: "Büffel-Auge" (Mahisha-Aksha); Bedolachharz (Guggulu).


Siehe auch