Mahaudani

Aus Yogawiki

Mahaudani (Sanskrit: महौदनी mahaudanī f.) Indischer Spargel (Shatavari).


Siehe auch