Madhurika

Aus Yogawiki

Madhurika (Sanskrit: मधुरिका madhurikā f.) Fenchel (Mishreya); Brauner Senf (Sarshapa).


Siehe auch