Madhuphala

Aus Yogawiki

1. Madhuphala (Sanskrit: मधुफल madhuphala m.) wörtl.: "Honig-Frucht" (Madhu-Phala); eine Kokospalmenart (Narikela); Ramontchi (Vikankata); Manilkara hexandra (Rajadana).


2. Madhuphala (Sanskrit: मधुफला madhuphalā f.) Wassermelone (Kharbuja); eine Traubenart (Mridvika).


Siehe auch