Madhuphala

Aus Yogawiki

1. Madhuphala (Sanskrit: मधुफल madhu-phala m.) wörtl.: "Honig-Frucht" (Madhu-Phala); eine Kokospalmenart (Narikela); Ramontchi (Vikankata); Manilkara hexandra (Rajadana).


2. Madhuphala (Sanskrit: मधुफला madhu-phalā f.) Wassermelone (Kharbuja); eine Traubenart (Mridvika).


Bilder zu Madhuphala (Manilkara hexandra)

420px-Manilkara_hexandra_1.jpg 330px-Fruits_of_Manilkara_hexandra.jpg

Siehe auch