Kumbhajanman

Aus Yogawiki

Kumbhajanman (Sanskrit: कुम्भजन्मन् kumbhajanman m., Nom. Sg. कुम्भजन्मा kumbhajanmā) wörtl.: "Topf-Geburt" (Kumbha-Janman); ein Beiname Agastyas.


Siehe auch