Kriyavisheshana

Aus Yogawiki

Kriyavisheshana (Sanskrit: क्रियाविशेषण kriyā-viśeṣaṇa n.) Adverb, Umstandswort, eine nähere Bestimmung (Visheshana) eines Verbs (Akhyata) bzw. einer Verbalhandlung (Kriya).


Siehe auch