Kiratatiktaka

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kiratatiktaka (Sanskrit: किराततिक्तक kirātatiktaka m.) die Heilpflanze Swertia chirata (Kiratatikta).


Kiratatikta(ka) im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.12, 14) gilt Kiratatikta(ka) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Stanyashodhana und Trishnanigrahana.


Siehe auch