Keshadamani

Aus Yogawiki

Keshadamani (Sanskrit: केशदमनी keśadamanī f.) die Baumart Prosopis cineraria (Shami).


Siehe auch