Kanakaphala

Aus Yogawiki

Kanakaphala (Sanskrit: कनकफल kanaka-phala n.) wörtl.: "Gold-Frucht" (Kanaka-Phala); der Same des Krotonölbaumes (Jayapala).

Bilder zu Kanakaphala (Krotonölbaum)

450px-Croton_tiglium_01.JPG 360px-Croton_tiglium_06.JPG 330px-Croton_tiglium_-_Autumn_leaves.jpg

Siehe auch