Dridhaskandha

Aus Yogawiki

Dridhaskandha (Sanskrit: दृढस्कन्ध dṛḍhaskandha m.) wörtl.: "fester Baumstamm" (Maha-Skandha); die Baumart Manilkara hexandra (Rajadana).


Siehe auch