Dhanadaksha

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dhanadaksha (Sanskrit: धनदाक्ष dhanadākṣa m.) wörtl.: "der Kuberaäugige" (Dhanada-Aksha); Molukkenbohne (Caesalpinia bonduc, Latakaranja).


Siehe auch