Ashtapadika

Aus Yogawiki

Ashtapadika (Sanskrit: अष्टपदिका aṣṭapadikā u. अष्टपादिका aṣṭapādikā f.) wörtl.: "die Achtfüßige" (Ashta-Padaka); Vallaris solanacea (Asphota).


Siehe auch