Ardrakhya

Aus Yogawiki

Ardrakhya (Sanskrit: आर्द्राख्य ārdrākhya n.) frischer Ingwer (Shringavera).


Siehe auch