Anyodarya

Aus Yogawiki

Anyodarya (Sanskrit: अन्योदर्य anyodarya adj. ) einem andern Mutterleibe entsprossen.

Anyodarya nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Anyodarya: Anyodarya, anyodarya, adj., einem andern (anya) Mutterleibe (udara) entsprossen.

Anyodarya Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Anyodarya auf Deutsch übersetzt bedeutet einem andern Mutterleibe entsprossen.

einem andern Mutterleibe entsprossen Sanskrit

Deutsch einem andern Mutterleibe entsprossen auf Sanskrit übersetzt ist Anyodarya. Übersetzung Deutsch - Sanskrit einem andern Mutterleibe entsprossen - Anyodarya.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Anyodarya

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Anyodarya