close
Yogawiki Yogawiki Spenden
Suche

Tvakkshira


Tvakkshira (Sanskrit: त्वक्क्षीरा tvakkṣīrā f.) Tabaxir (Vamshalochana).


Siehe auch