Kshudrervaru

Aus Yogawiki

Kshudrervaru (Sanskrit: क्षुद्रेर्वारु kṣudrervāru f.) wörtl.: "" (Kshudra-Irvaru); eine Gurkenart (Gopalakarkati).


Siehe auch