close
Yogawiki Yogawiki Spenden
Suche

Katphala


Kathphala (Sanskrit: कट्फल kaṭphala m.) der Baum Myrica nagi. In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.9) gilt Katphala im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Sandhaniya.


Siehe auch