Yogaranga

Aus Yogawiki

Yogaranga (Sanskrit: योगरङ्ग yogaraṅga m.) Orange, Orangenbaum (Naranga).


Siehe auch