Yavagraja

Aus Yogawiki

Yavagraja (Sanskrit: यवाग्रज yavāgraja m.) Indischer Kümmel, Ajowan (Yavani).

Siehe auch