Varshikashila

Aus Yogawiki

Varshikashila (Sanskrit: वार्षिकशिला vārṣikaśilā f.) wörtl.: "Regenzeit-Stein" (Varshika-Shila); Hagelkorn.


Siehe auch