Varnini

Aus Yogawiki

Varnini (Sanskrit: वर्णिनी varṇinī f.) Frau, eine Frau aus hoher Kaste (Varna); Gelbwurz (Haridra).


Siehe auch