Vanahasaka

Aus Yogawiki

Vanahasaka (Sanskrit: वनहासक vanahāsaka m.) Ravennagras (Kasha).


Siehe auch