Tilakana

Aus Yogawiki

Tilakana (Sanskrit: तिलकण tila-kaṇa m.) Sesamkorn, Sesamsamen (Tila-Kana).

Tilakana im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.15) gilt Tilakana (Sesamum indicum) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Purishavirajaniya.


Siehe auch