Samadhipada

Aus Yogawiki

Samadhipada (Sanskrit: samādhipāda m.) erstes Kapitel des Raja Yoga Sutra; behandelt den Weg zu Samadhi