Rishiputraka

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Rishiputraka (Sanskrit: ऋषिपुत्रक ṛṣiputraka m.) wörtl.: "Seher-Söhnchen" (Rishi-Putraka); Beifuß (Damanaka).


Siehe auch