Prakritilakshana

Aus Yogawiki

Prakritilakshana (Sanskrit: prakritilakshana n.) Das Kennzeichen der prakriti, der Urnatur; das Siegel der Welt.