Phaniya

Aus Yogawiki

Phaniya (Sanskrit: फणीय phaṇīya n.) das Holz der Himalaya-Sauerkirsche (Padmaka).


Siehe auch